Skip links

Coördinator Tactische Inkoop – VDAB (Open)

Sectors: Public
Functions: Coördinator Tactische Inkoop
Locations: Brussels

Bedrijf

VDAB is de publieke tewerkstellingsdienst van Vlaanderen en heeft een van de grootste jobsites van Vlaanderen. Het is hun taak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen. Ze doen dit via arbeidsbemiddeling, het organiseren van opleidingen en het aanbieden van loopbaandienstverlening. Om hun doelstellingen te realiseren, rekenen ze op de dagelijkse inzet van hun medewerkers verspreid over Vlaanderen en Brussel. Daarnaast hebben ze ook tal van partners. Samen met hen zoeken ze manieren om de arbeidsmarkt nog transparanter en dynamischer te maken.

Functie

In 2018 werd de afdeling Inkoop als nieuwe dienst binnen VDAB opgericht om de inkoopprocessen verder te optimaliseren en om een efficiënte, gecentraliseerde aanpak uit te bouwen. Om de verdere professionalisering te garanderen, werd beslist om 3 coördinatoren aan te stellen die, elk vanuit hun eigen expertise en samen met het afdelingshoofd, samen vorm geven aan het beleidsteam.

Je team

Het Tactische Inkoop team is binnen VDAB verantwoordelijk voor de aankoop van een breed scala aan categorieën van producten, diensten en werken: ICT hardware & software, facilities, consultancy, communicatie en HR diensten, allerlei materiaal en gereedschappen nodig voor hun opleidingscentra,… kortom: een boeiende mix van indirect spend.

Het Tactische Inkoop team wil voor VDAB het beste uit de markt halen: een optimaal evenwicht tussen total cost of ownership, kwaliteit en duurzaamheid en dat alles binnen de grenzen van de Wet Overheidsopdrachten.

Tegenover de vele uitdagingen die op jou als Coördinator Tactische Inkoop zullen afkomen, staat een boeiende functie waarin je je eigen stempel kan drukken, veel ruimte hebt voor initiatief en je jouw team van 8 tactisch inkopers coacht om verder te groeien in hun expertise.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent een coach die de Tactisch Inkopers ondersteunt bij een ruime waaier aan vragen, zowel omtrent inhoud, strategische aanpak, planning als technische aspecten (zoals de Wet Overheidsopdrachten)
 • Je bent een vooruitziende leider die inzet op kwaliteitsborging en op die manier inhoudelijk bijdraagt aan de verdere professionalisering van de afdeling en het beleid
 • Je bent een speurneus die problemen (zowel huidige als toekomstige) detecteert en die hier proactief mee aan de slag gaat, o.a. door suggesties te geven voor een verbeterd beleid of proces
 • Je bent een verantwoordelijke ondernemer die de regelgevingen respecteert en die vertaalt naar een werkbaar beleid die kan landen op de werkvloer
 • Je streeft er samen met je team naar om de werking continu te verbeteren en efficiënter te maken, enerzijds door actief te luisteren naar alle input die tot bij jou komt en anderzijds door zelf initiatief te nemen om mogelijke drempels weg te werken
 • Je draagt bij aan de KPI’s van de afdeling, zoals duurzaamheid, samenwerkingsgraad met de interne klant, vroegtijdige betrekking van Inkoop bij nieuwe dossiers, doorlooptijden,… 

Dit alles doe je met oog voor integriteit, risicobeheersing en vlotte communicatie en relatiebeheer. Vanuit jouw voorbeeldrol als coördinator neem je jouw team mee in het verwezenlijken van de straffe ambities die de afdeling wil waarmaken.

Je rapporteert rechtstreeks aan de Inkoopmanager (afdelingshoofd)

Profiel

 • Je bent in het bezit van een Masterdiploma1 of een ander diploma dat toegang geeft tot tewerkstelling op niveau A binnen de Vlaamse overheid
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring met de Wet Overheidsopdrachten
 • Je hebt minstens 2 jaar leidinggevende ervaring
 • Inkoopervaring op strategisch niveau is een troef, net als ervaring in een overheidsorganisatie

Om een goede werking te garanderen gaat de voorkeur naar kandidaten die voltijds of minstens aan 80% werken.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie waar je een bijdrage levert aan de maatschappij. Samen anticiperen ze op evoluties en behoeften die actueel zijn in de samenleving om hun dienstverlening permanent te blijven verbeteren.

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur
 • Je krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. Er zijn verschillende factoren die het salaris bepalen, jouw individuele situatie heeft ook invloed. Je kan alvast een kijkje nemen op onze salarissimulator en onderstaande informatie gebruiken:
  • niveau van de functie: A
  • graad: Adjunct van de Directeur
  • salarisschaal: A111
  • De manager kan ervoor kiezen om ook je relevante beroepservaring mee te nemen in de berekening van je salaris. Zowel ervaring in de privé als in de openbare sector komen hiervoor in aanmerking.
 • Maaltijdcheques (€8 per gewerkte dag waarvan €6,91 wordt betaald door de werkgever en €1,09 door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het nettoloon)
 • Professionele kinderopvang tijdens de schoolvakanties in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) voor kinderen tussen 3 en 14 jaar
 • Gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je hebt de keuze uit verschillende flexibele vervoersformules, of een combinatie, waarbij de Vlaamse overheid de meest duurzame verplaatsingen het meest stimuleert.
 • Hospitalisatieverzekering
 • Aanvullend pensioen
 • Je kan verschillende bijscholingen, vormingen of opleidingen volgen binnen de Vlaamse overheid. Daarnaast kan je zelf aan de slag om jouw loopbaan onder de loep te nemen, hiervoor reiken we verschillende tools aan
 • Zij hechten veel belang aan de werk- privébalans van hun werknemers. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien kan je in alle rust genieten van de eindejaarsfeesten want je bent vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar!
 • Je activiteit bepaalt je werkplek. Bij de meeste functies kan je dus zowel op kantoor, van thuis uit of op een satellietkantoor werken

Solliciteren?

Mail uw kandidaatstelling en/of CV naar Annemie Schuermans: annemie.schuermans@progressio.be (+32 471 42 63 23)

Download vacature hier

PROGRESSIO is een erkend bureau voor Senior & Executive Search: Vlaanderen (VG. 1800/B) en Brussel (B-AB11.001)

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx