Skip links

Procurement Manager / Diensthoofd Aankoop – UZ GENT (Closed)

Sectors: Hospitals
Functions: Procurement Manager
Locations: Gent

Bedrijf

Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk binnen de organisatie voor alles wat met strategische, tactische en operationele aankoop te maken heeft
 • Je bent verantwoordelijk voor de verdere implementatie van het vernieuwde aankoopbeleid en de verdere uitrol van de nieuwe structuur en manier van werken en dit in nauw contact met de verschillende interne klanten. Samen met jouw team zet je de vernieuwde aankooporganisatie binnen het UZ Gent op de kaart als relevante dienst met een toegevoegde waarde en dit volgens het “business partnermodel”
 • Je stippelt het beleid van de dienst verder uit om een klantgerichte, kwalitatieve, proactieve, marktconforme dienstverlening te verzekeren
 • Je maakt een beleidsplan op voor de dienst Aankoop, afgestemd op het beleidsplan van het UZ Gent en van het Departement Financiën. Je zet het beleidsplan om in operationele doelstellingen, voert deze samen met je dienst uit en rapporteert hierover aan je departementshoofd, het Directiecomité en de Raad van Bestuur
 • Je organiseert, coördineert, controleert de centrale aankoop van goederen en diensten voor het UZ Gent om zo op continue basis over de nodige goederen en diensten te beschikken en de best mogelijke voorwaarden te verkrijgen op vlak van prijs, kwaliteit en leveringstermijn
 • Je volgt de kwaliteit van de dienstverlening van de dienst op
 • Je onderhoudt de procedures die van toepassing zijn voor zowel het tactisch- als operationeel aankoopproces binnen het NIAZ kwaliteitssysteem
 • Je ziet toe op de naleving van de vigerende wetgeving (o.a. wetgeving op de overheidsopdrachten)
 • Als diensthoofd geef je leiding aan een groep van een 20-tal personeelsleden. Zo coach je de aankopers en andere medewerkers van de dienst en maak je voorstellen op voor de personeelsbegroting en het beheer ervan
 • Je beheert de toegewezen financiële en materiële middelen van de dienst met als doel het budget van de dienst op te volgen en, indien nodig, bij te sturen
 • Je staat in voor je eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering en je rapporteert aan de departementsverantwoordelijke Financiën

Profiel

 • Je combineert een master- of een bachelorsdiploma met minstens 3-tal jaar leidinggevende ervaring
 • Je hebt een grondige kennis van aankoop – en onderhandelingstechnieken, de aankoopmarkt, materialen en producten. Daarnaast heb je inzicht in financieel management en kwaliteitssystemen
 • Je bent voldoende op de hoogte van de wetgeving op overheidsopdrachten en de principes van behoorlijk openbaar bestuur
 • Ervaring in de zorgsector is een pluspun.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZ Gent: je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je kan een visie ontwikkelen. Je vormt je een beeld van de toekomst, bepaalt op basis daarvan prioriteiten en legt langetermijndoelstellingen en bijbehorende strategieën vast. Je plaatst feiten in een ruimere context en ontwikkelt een visie en toekomstgericht beleid voor zowel het strategisch, tactisch als operationeel aankopen
 • Je stuurt en leidt een medewerker, afdeling, team, projectgroep enz., zodat ze hun doelstellingen kunnen realiseren. Je ondersteunt en begeleidt medewerkers, zodat ze kunnen groeien in hun functie
 • Je bent sterk in analytisch denken. Je herkent verbanden en krijgt inzicht in oorzaak en gevolg
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. • Je speelt in op de behoeften en noden van je klanten. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s. Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan, je bent collegiaal ingesteld
 • Je bent innovatief en je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten

Ons aanbod

 • Verloning volgens de schaal A211/A212 met een minimum bruto maandloon van 3.772 euro en een maximum bruto maandloon van 6.265 euro voor een voltijdse tewerkstelling. Het bruto maandloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. (max 9 jaar privéanciëniteit wordt toegekend). Jaarlijkse managementpremie van 15% bij behalen van de doelstellingen
 • Een voltijdse statutaire aanstelling
 • Overname beperkte anciënniteit van openbare diensten (onbeperkt) en relevante ervaring uit de privésector
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Naast on-the-job-opleiding krijg je voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijke en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling: 26 dagen verlof + 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Officiële feestdagen + reglementaire feestdagen (22/7 NM, 02/11, 15/11, 26/12) + decretale feestdag (11/07) + 2 halve dagen Gentse Feesten
 • Ontdek ook de andere troeven www.uzgent.be/nl/overuz/jobs/Paginas/Troeven

Selectieprocedure

 • Preselectie op basis van CV
 • Selectiegesprek met extern selectiekantoor
 • Assessment (normaal week van 9/2)
 • Competentiegericht interview

Solliciteren?

Mail uw kandidaatstelling en/of CV naar Annemie Schuermans: annemie.schuermans@progressio.be (+32 471 42 63 23)

Download vacature hier

PROGRESSIO is een erkend bureau voor Senior & Executive Search: Vlaanderen (VG. 1800/B) en Brussel (B-AB11.001)

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx