Skip links

Synergie Manager – Fiberklaar (Closed)

Sectors: Utilities
Functions: Synergie Manager
Locations: Gent

Bedrijf

Fiberklaar investeert ruim 2,5 Miljard investeren in de aanleg van FttH in Vlaanderen. Zij is een jonge dynamische organisatie met de CANDO mentaliteit.  Medewerkers zullen constant de markt uitdagen om te optimaliseren, verbeteren teneinde zo snel mogelijk zo veel mogelijk aansluitingen te realiseren tegen een marktconforme prijs.

De omvang per project varieert van circa 5.000-25.000 adressen, opgebouwd uit met name middelgrote kernen en soms kleine gebieden en wat buitengebied. Meerdere projecten lopen (dakpansgewijs) tegelijkertijd, waarbij het streven is om als een soort ‘olievlek’ heel Vlaanderen van FttH te voorzien.

Steden en gemeenten verwachten van Fiberklaar dat ze hun werken zo optimaal en efficiënt mogelijk plannen, coördineren, organiseren en waar mogelijk in synergie uitvoeren.

Functie

De Synergie Manager vervult een sleutelfunctie in de voorbereidings- en uitvoeringsfase van de aanleg van een glasvezelnetwerk wanneer de werken in het kader van het GIPOD decreet gezamenlijk met werken van andere nutsbedrijven gepland en uitgevoerd worden. De impact lig zowel in de scope, de timing alsook in het kostenplaatje te optimaliseren binnen het GIPOD Decreet dat infrastructuurwerken in Vlaanderen coördineert om minimale impact voor de omgeving en maximale output van nutsinfrastructuur op elkaar af te stemmen. Een grondige voorbereiding, afstemming en coördinatie alsook tijdige en duidelijke communicatie zijn hierbij essentieel.

Verantwoordelijkheden

 • Beslissingscriteria opstellen met portfolio manager voor intekenen van inkomende synergiewerken
 • Organiseren van de efficiënte intake en coördinatie van synergie trajecten
 • Vertegenwoordiging in de Vlaamse raad van netbeheerders om de belangen van Fiberklaar als nutsmaatschappij en netbeheerder te verdedigen
 • Strategieën ontwikkelen ten voordele van Fiberklaar in termen van tijd en kost ten aanzien van andere spelers in de markt
 • Strategie uitwerken en implementeren voor de intake en uitvoering van trajecten voor TG2 (maw voordat de constructiepartner rol overneemt) (-> gestart met PXM als service partner maar is dit meest efficiënte manier?)
 • In lijn hiermee insourcen of onderhandelen van SOW met een service partner
 • Opstellen raamovereenkomsten en met contract manager prijzen onderhandelen met constructiepartners voor uitvoering in synergie
 • Relaties met andere nutsbedrijven en aannemers welke geen Fiberklaar partners zijn maar wel mee werken voor Fiberklaar uitvoeren
 • Financiële opvolging en rapportering als procesbeheer van facturatie aan de andere nutsbedrijven
 • Opvolgen met project managers constructie van prijsverrekeningen binnen de projecten voor werken waarbij de constructiepartner werken uitvoerde voor andere nutsbedrijven
 • Rapportering naar de board voorbereiden
 • Aansturen Synergie officers, ontwikkelen van medewerkers ondersteunen, …
 • Verantwoordelijk voor een budget van 20 mio/jaar (eerste richting) actief beheer + 60 mio via constructie partners

Profiel

 • Opleiding: Master niveau
 • Ervaring met synergiewerken en de financiële verrekening tussen nutsbedrijven en haar aannemers
 • Ervaring in de organisatie van de aanleg van openbare nutsvoorzieningen is een must.
 • Kennis van GIPOD en Code Nutswerken, VRN verdeelsleutel
 • Sterke onderhandelaar
 • Zeer zelfstandig, plant eigen werkzaamheden over de verschillende projecten heen.
 • Gestructureerd, drive naar uniformisering en standaardisatie, resultaat gericht
 • Financiële kennis
 • Communicatief vaardig en diplomatisch in het verbinden van diverse stakeholders
 • Teamspeler

Solliciteren?

Mail uw kandidaatstelling en/of CV naar Annemie Schuermans: annemie.schuermans@progressio.be (+32 471 42 63 23)

Download vacature hier

PROGRESSIO is een erkend bureau voor Senior & Executive Search: Vlaanderen (VG. 1800/B) en Brussel (B-AB11.001)

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx